ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Пример за възстановяване е възстановяването на ДДС-то върху разходите за горива на фирмите за международен транспорт и спедиция

„ИНФИНИТАКС ОФИС“ извършва услугите въз основа на писмен договор, а представителството – на основание нотариално заверено пълномощно.

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!