10. Необходима ли е подготовка за регистрация на фирмата ?

Преди да пристъпите към подготвяне на документи за регистрация на фирма е необходимо да си изясните няколко въпроса:

.

  • Как искате да се казва дружеството (фирмата)
  • На какъв адрес ще бъде регистрирано – това са седалището и адрес на управление на бъдещото дружество, където ще бъде осъществявана кореспонденцията с държавните и административни органи..

.

  • Какъв ще бъде предмета на дейностна дружеството –– нужно ли е специфичен предмет на дейност или ще ползвате стандартните формулировки за предмет на дейност, които ще Ви предложим ние.
  • Какви дейности можете да включите в предмета на дружеството? – те трябва да не противоречат на законите и на добрите нрави, а също и да не са със специален разрешителен режим за извършването им – напр. медицински дейности може да извършва само лице с медицинско образование. Ако включите такава дейност и не приложите нужните документи, Виe ще получите отказ за вписване на дружеството, а платената такса няма да Ви бъде върната. При повторно подаване на документи за дружеството Вие ще трябва да внесете нова такса.

***

  • Какъв ще бъде размера на регистрирания капитал (трябва да бъде минимум 2 лева). Това е сумата, която ще внесете в банка преди внасяне на документите в Търговския регистър и която ще можете да изтеглите след като дружеството бъде вписано (регистрирано) от Търговския регистър.

.

  • Кой ще е собственика на капитала на дружеството
  • Кой или кои ще са управителите на дружеството- това може да е собственика на капитала или друго лице. Ако управителите са повече от един обмислете как ще представляват дружеството – заедно, поотделно или заедно и поотделно. Имайте в предвид, че ако изберете опцията управителите да представляват дружеството заедно, това ще означава че всяко действие занапред ще може да бъде извършвано САМО ЗАЕДНО от управителите – например да откриват банкова сметка, да изтеглят сума от сметката, да наредят превод от сметката и т.н. Препоръчваме Ви да изберете „заедно и поотделно“ – това ще означава че всеки от управителите ще може да подписва договори, да открива банкови сметки и т.н.

Related Posts