11. Задължително ли е собственика на фирмата да е управител?

Не е задължително. Управител на фирмата може да бъде всяко дееспособно лице, върху което не е наложена специална забрана за това. Ако управител е собственика на фирмата (ако е ЕООД) или съсобственик във фирмата (ако е ООД), той има право да бъде самоосигуряващо се лице, . Ако е лице, което не е собственик или съсобственик, то упражнява управленските си функции с договор за управление и контрол.

Related Posts