13. Трябва ли фирмата да има седалище и адрес на управление?

Седалище и адрес на управление са два задължителни белега, които всяка една фирма трябва да има. Седалището на една фирма се намира в населеното място, където се намира и нейното управление. Всяка промяна по отношение на адреса и населеното място задължително се отразяват в Търговския регистър, за да не възникнат последващи проблеми в комуникацията с подразделението на НАП, което отговаря за фирмата на локално ниво.

Related Posts