14. Какво следва след регистрация на новата фирмата?

С регистрацията възниква нов търговец – физическо или юридическо лице.

 • Избор на счетоводител – Според Търговския закон всеки търговец е длъжен да води счетоводство, в което отразява движението на имуществото на своето предприятие. Всяка фирма има нужда от счетоводство, дори и малките новостартиращи фирми. Отношенията с НАП, НОИ и други държавни институции са неизменна част от бизнеса в България, затова е важно да имате професионален счетоводител на Ваша страна.

. Срещата със счетоводител е задължителна – ако не лично, то поне онлайн консултация. Във всички случаи трябва да имате счетоводител на месечно обслужване .

Дори търговецът да не е имал дейност през годината, той е длъжен да подаде годишна данъчна декларация

Срок за подаване на годишни данъчни декларации:

 • За юридически лица,вкл. нулеви декларации – до 31 март на следващата година (например за 2015 г. се подава до 31.03.2016 г.).
 • За физически лица, вкл. ЕТ – до 30 април на следващата година.

Срок за подаване на годишни финансови отчети в Агенция по вписванията:

 • За ЕТ, които подлежат на одит – до 31 май на следващата година.
 • За ООД / ЕООД – до 30 юни на следващата година.
 • За всички останали търговци по смисъла на Търговския закон – до 31 юли на следващата година.

Важно е да знаеш, че не всеки може да състави годишния финансов отчет на дружеството ти

 

 • Регистриране като администратор на лични данни – Тази регистрация е почти винаги необходима, тъй като при повечето търговски операции, юридическото лице (фирмата) се налага да борави с личните данни на други хора – клиенти, доставчици, партньори и т.н.
 • Издаване на лицензии/разрешителни за дейности със специален режим – Някои дейности и предмети на продажба изискват издаване на специални разрешителни от страна на административните органи, контролиращи дадената дейност. Някои дейности, които подлежат на лицензионен режим, са: туроператорска дейност, частна охранителна дейност, производство, внос и търговия с тютюневи изделия , алкохол и др., за да придобият правото да го правят легално. Това се отнася за всички останали дейности, обвързани с лицензионен режим.
 • Регистрация на касов апарат – Необходимостта от касов апарат се обуславя от естеството на дейността. Ако дейността ви го позволява, можете да получавате плащания само по банков път, но, ако получаваш плащания в брой, необходимо е да имаш касов апарат, който да бъде регистриран в НАП.
 • Регистрация на търговски обект – Когато основната дейност се извършва в специализирано помещение, то следва да получи регистрация, която го определя като такова. Тази процедура е свързана с няколко институции, като крайна инстанция се явява общината, на чиято територия се намира обектът. Процедурата отнема от седмица до месец и половина, като най-сложна и продължителна е при промяна на статута на помещението – примерно от гараж в магазин, кафене и др.
 • Категоризация – Някои обекти като хотели и заведения за обществено хранене подлежат на категоризация. Тази процедура е задължително да предхожда стартирането на основната дейност, така че обектът не може да функционира преди да е получил конкретната категория. Компромис е възможен, единствено когато заведението преминава от една категория към друга – обикновено по-висока
 • Регистрация по ЗДДС – Фирмите, чийто годишен облагаем оборот достига или надхвърля 50 000 лв са задължени да се регистрират по Закона за ДДС. Такава регистрация може да се направи и доброволно, когато дейността на конкретната стопанска структура го налага или самата процедура ще бъде в полза на фирмата. За тази дейност ще бъдат нужни около 14 дни, след което се преминава към специфична счетоводна отчетност. Ако се регистрирате по ДДС, то имате задължение всеки месец до 14-то число да подавате ДДС декларация за изминалия месец
 • Регистриране на самоосигуряващи се лица и наети служители в НОИ – Всеки управител на фирма, както и нейните служители, назначени на трудов договор трябва да бъдат осигурявани. Това означава тези лица да бъдат регистрирани в НОИ, което е една от сравнително бързите процедури, когато документите са изготвени стриктно и акуратно. За собствениците на фирми е задължително да внасят социални и здравни осигуровки, дори когато се осигуряват и от друг работодател.

Related Posts

Вашият коментар