15. Какво трябва да знам ако внасям стоки от САЩ или други страни извън ЕС?

Всички стоки за физически лица и фирми, които пристигат на територията на EU са с дължими мита и ДДС. За да внесете стоката в страната, ще бъде изискано от Вас да я освободите от митница.

Необходимо е да представите документи за покупката (фактура и документ за плащане) и да използвате услугите на митническа агенция, която да подаде електронната декларация вместо Вас в системата на Агенция Митници.

  • Пратки, чиято стойност е до30 лв са освободени от заплащане на мито и ДДС поради незначителна стойност.

Внимание!!!

Имайте предвид, че всички стоки все пак подлежат на разглеждане от страна на митническите власти и ако изпращачът на стоката е декларирал по-ниска от реалната стойност, митницата може да изиска доказване на стойността на стоката!

  • За пратки, чиято стойност е над30 лв и не повече от 150 EUR, се дължи само ДДС.
  • Пратки със стойност над 150 EUR подлежат на пълно митническо оформяне. Стойността на митото се изчислява по съответната ставка на Митническата тарифа, добавя се към общата стойност и се начислява 20% ДДС.

Related Posts