16. Мога ли да регистрирам лек автомобил на името на фирмата?

Съгласно българското законодателство, българско юридическо лице може да притежава всякакво имущество. Иначе казано, Вашата фирма може да придобие автомобил, който да се използва за целите на фирмените интереси.

Related Posts