2. Гражданин съм на държава от Европейския съюз. Какво е необходимо , за да регистрирам фирма в България?

При регистрация на фирма от физическото лице е достатъчно то да носи със себе си лична карта. Данните от нея се записват в документите за регистрацията на фирмата. Документите се изготвят на български и се извършва превод на съответния майчин език на чуждестранните лица (в случаите когато лицето учредител не владее български език ).  Целта е да се гарантира, че собственика или управител на новата фирма разбира съдържанието на документите, които подписва. В противен случай те няма да имат правна сила. Самите документи са идентични с тези, които подготвя български гражданин, който регистрира фирма.

Related Posts