20. Какво трябва да знам ако изнасям за страни извън ЕС?

ДДС не се начислява върху износа за страни извън ЕС. В този случай ДДС се заплаща в страната на вноса. Ще трябва да представите доказателство, че стоките са били изнесени в държава извън ЕС.

Related Posts