21. Какви задължения имам ако фирмата ми няма дейност?

Основните ангажименти , които  фирмата  има дори и да не е осъществявала дейност през годината са:

  • Изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО(образец 1010а)
  • Изготвяне и подаване на Декларация за липса на дейност(Декларация за неактивност).
  • Съставяне и публикуване на Годишен финансов отчет в Търговския регистър.
  • Подаване на Справки декларации по ЗДДС – Ако фирмата има ДДС регистрация, дори и да не извършва дейност, има задължение ежемесечно да се отчита по Закона за данъка върху добавената стойност. Това значи,че в срок до 14-то число на следващия месец, трябва да изготвя и подава Справка декларация по ЗДДС, Дневник за покупките и Дневник за продажбите (макар и с нулеви стойности). Обикновено тази работа се възлага на счетоводителя, който преди това е извършвал счетоводното обслужване, като той продължава да подава документите електронно срещу минимална такса.
  • Подаване на болнични листове и осигурителни декларации

Дори и фирмата да спре дейност, ако има служител, който е в майчинство (или самият управител е в майчинство), то периодично трябва да се подават болнични листове в НОИ, заедно със съответните формуляри за временна нетрудоспособност и майчинство. Освен това дружеството е длъжно ежемесечно да подава осигурителни декларации в НАП. За всичко това също ще е нужна помощта на счетоводител или ТРЗ специалист.

Related Posts