22. Искам да продам фирмата си.Какво трябва да направя?

Предполага се,че разполагате с купувач на фирмата.Ако фирмата е ЕТ, продажбата може да стане само като продажба на търговско предприятие.В този случай е необходимо уведомление до НАП минимум два месеца преди входиране на заявлението в Търговския регистър. Ако се извършва продажба на ООД, то най-добрият начин за смяна в собствеността на ООД е да се продадат самите дялове.При продажба на дялове от ООД или ЕООД дори и дружеството да има задължения,  не се изисква предварително уведомяване на НАП или друга институция

Related Posts