24. Мога ли да прехвърля дяловете си в ООД ако дружеството има задължения?

Можете да прехвърлите дяловете си дори фирмата ви да има задължения, стига да не е наложен запор върху дяловете. Информацията за наличието на запор е видима при справка в Търговския регистър.Можете да прехвърлите дяловете си чрез  договор за покупко-продажба и в такъв случай не са необходими никакви предварителни уведомления или разрешения от НАП или други институции.

Related Posts