3. Гражданин съм на държава извън Европейския съюз. Какво е необходимо, за да регистрирам фирма в България?

При регистрация на фирма от физическото лице от страна извън европейския съюз е достатъчно то да носи със себе си паспорт или лична карта. Данните от нея се записват в документите за регистрацията на фирмата. Документите се изготвят на български и се извършва превод на съответния майчин език на чуждестранните лица или на друг език, който владеят (в случаите когато лицето учредител не владее български език ) . Целта е да се гарантира, че собственика или управител на новата фирма разбира съдържанието на документите, които подписва. В противен случай те няма да имат правна сила. Самите документи са идентични с тези, които подготвя български гражданин, който регистрира фирма.

Related Posts