5. Трябва ли собственикът да живее или пребивава в България?

Не е задължително чуждият гражданин да живее или пребивава в България. Присъствието в страната в момента на регистрация на фирмата обаче е препоръчително, тъй като процедурата е по-лесна. Това е така поради факта, че най-често чуждият гражданин се явява и управител на фирмата, а като такъв, той трябва да заяви съгласието си да изпълнява тази дейност пред български нотариуси. Такива, разбира се, има само на територията на страната. В чужбина могат да се използват услугите на най-близкото българско дипломатическо представителство (посолство или консулство).

Също така присъствието в страната е желателно и за внасянето на капитала на фирмата по набирателна сметка в местна банка. Този проблем се преодолява лесно с пълномощно.

Related Posts