6. Трябва ли собственикът да знае български език?

Познаването на български език не е задължително за регистрацията на фирма, но би могло да улесни процедурата. Ако чуждият гражданин не владее български език, е необходимо той да бъде придружен от преводач пред нотариус. Не е нужно преводачът да бъде вписан такъв. Достатъчно е да бъде лице, което да може да преведе текста на документите на разбираем за чужденеца език.  

За по-голяма сигурност, когато чуждият гражданин не владее български език, документите могат да бъдат изготвени в двуезичен вариант, т.е. българският текст да се съпътства от такъв на чужд език

Related Posts