7. Какви документи за самоличност са необходими?

Ако чуждият гражданин има разрешение за пребиваване в България, то е напълно достатъчно. Ако не, необходимо е единствено лична карта за граждани на Европейския съюз и международен паспорт или друг документ за граждани на други държави.

Related Posts