9. Защо да регистрирам ЕООД (ООД) , а НЕ ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ?

В много случаи, когато развивате търговска дейност, Вие сте застрашени от действията на некоректни търговски партньори или от налагане на глоби от държавните органи.

При регистрирането си като Едноличен търговец, вие ще носите неограничена отговорност за задълженията на ЕТ с цялото си лично имущество, т.е. за погасяване на задължения от дейността Ви, може да бъде насочено изпълнение и срещу личния Ви автомобил например – притежаван от вас като физическо лице.

Ето защо, ние препоръчваме да регистрирате ЕООД (ООД), където като съдружник носите отговорност до размера на регистрирания капитал (По Търговския закон минималния капитал за регистрация на ЕООД или ООД е 2 /два/ лева.)

Related Posts