Годишно счетоводно приключване

Годишно приключване на фирми без дейност през годината
Годишно счетоводно обслужване ( за фирми, които не са наши клиенти, нуждаещи се само от годишно приключване);
Изготвяне на Годишни данъчни декларации от правоспособен счетоводителпо ЗКПО и ЗДДФЛ
Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет с всички необходими приложения;
Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети
Изготвяне и представяне на статистически форми
Изготвяне и подаване на справки за НСИ, ако сте попаднали в статистически извадки

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!