Данъчно представителство и защита

Представителство и защита пред органите на данъчната администрация – НАП, НОИ, НЗОК и др. Подготовка и подаване на документи във връзка с възстановяване на ДДС, Изготвяне на становища в съответствие с нормативната уредба Провеждане, съдействие и представителство пред органите на НАП по време на ревизии и насрещни и др.проверки Представителство и защита при проверки от … Продължете с четенето на Данъчно представителство и защита