ЕДНОКРАТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ – за клиенти без абонамент

Извън обхвата на абонаментното счетоводно обслужване, ние ИНФИНИТАКС ОФИС предлагаме и еднократни счетоводни услуги за фирми, за които абонаментното обслужване ще им бъде скъпо.Еднократните счетоводни услуги са подходящи за хора упражняващи свободни професии, самоосигуряващи се лица, фирми които нямат нужда от постоянно счетоводно обслужване (земеделски производители, фирми нерегистрирани по ЗДДС, които нямат персонал). Стараем се постоянно да разширяваме обхвата си от услуги, така че да бъдем максимално полезни на всички наши клиенти.

Сключване на договор за счетоводни услуги с клиента;
Консултиране, изготвяне и водене на счетоводната политика на предприятието
Годишно счетоводно и данъчно приключване на фирми, съставяне на годишен отчет
Годишно приключване на фирми без дейност през годината
Изготвяне на междинни отчети
Подготовка на документи във връзка с кредитиране
Изготвяне на отчети към БНБ
Подготовка и попълване на формуляри по статистически извадки
Регистрация на фирма
Регистрация на промяна на обстоятелство
Покупко-продажба на дружествени дялове
Регистрация /дерегистрация по ЗДДС
Изготвяне и подаване на месечна декларация по ДДС на дружество, неизвършвало икономическа дейност
Изготвяне опис на наличните активи
Изготвяне на индивидуален сметкоплан
Пълно съдействие при преговори с търговски банки във връзка с отпускане на кредити
Заявяване и получаване на формуляр А1 от НАП
Изготвяне на документи за публикуване на годишни финансови отчети в Търговския регистър
Изготвяне на жалба към издаден данъчен акт
Изготвяне на трудов договор и уведомление
Изготвяне граждански договор
Попълване на документи за изплатено възнаграждение по граждански договор
Подаване и/или получаване на декларации, искания, удостоверения и др. към НАП, НОИ и други ведомства; платежни нареждания до банка и всякакви други посещения на институции
Услуги „Местни данъци и такси“ – изготвяне на декларации към общините по Закона за местните данъци и такси за придобиване на превозни средства и недвижими имоти;
Изготвяне на финансови документи за кандидатстване за кредитиране и финансиране по проекти
Регистрация на самоосигуряващи се лица;
Назначаване на служител/работник
Прекратяване на служител/работник
Съдействие при избор на служба по трудова медицина;
Данъчна защита и представителство
Други услуги по споразумение и конкретно зададена от клиента задача

При еднократни счетоводни услуги, цените се договарят индияидуално в зависимост от конюнктурата, спецификата и сроковете за изпълнение на услугата.

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!