Консултантски услуги

Ако ще стартирате нова фирма (бизнес в България, ЕС или чужбина) и имате нужда да си изясните какви разходи ви очакват, какво можете да спестите и какво е нужно за да стартирате работа с фирмата си – консултацията ще е най-полезна за вас! Ако вече имате фирма, но имате други счетоводни, данъчни, правни въпроси, за които нямате опит и се нуждаете от опитен счетоводител – също можем да сме от полза чрез консултация.

Независимо от естеството на Вашия бизнес , може да се обърнете към нас за професионален съвет и съдействие с цел да се намери разрешение на възникнал въпрос или конкретен казус. Ние екипът на „Инфинитакс офис“ ООД предлагаме широк спектър от професионални консултации на фирми и физически лица:

Консултации във връзка с счетоводното и данъчно законодателство
Консултация за данъчно планиране на дейността
Консултации относно данъчния и счетоводен ефект на отделни сделки
Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
Консултации отностно легално оптимизиране на данъците
Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
Консултации по валутното законодателство
Консултации по изисквания на ХЕИ и ДВСК
Консултиране и съдействие при регистриране на компания и/или стартиране на нов бизнес
Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
Консултации относно измененията на законовата и нормативна база
Специфични консултантски услуги
Консултации по прилагане на Националните счетоводни стандарти и и Междунарни стандарти за финансови отчети
Консултации при преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, разделяне, отделяне или промяна на правната форма на дружествата от един вид в друг.
Консултации, относно данъчното облагане на физически лица
Други консултации по конкретно зададена от клиента задача

Консултациите могат да бъдат устни и писмени !

Всичко, което Ви трябва е да се свържете с нас на тел: (+359 ) 887553694 или да изпратите запитване от контактната форма, като ние ще се свържем с Вас, за да дадем най-добрата оферта.На всички изпратени запитвания, по ел.поща или чрез формата за контакт ще бъде отговорено в най-кратък срок

„ИНФИНИТАКС ОФИС“ извършва услугите въз основа на писмен договор, а представителството – на основание нотариално заверено пълномощно.

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!