Преводачески услуги

1.Устни преводи
Поради спецификата на тази услуга, цените се договарят за всяко конкретно запитване. Предлагаме устни преводи на гръцки език.

Превод пред нотариус – преводачът придружава клиента при изповядване на сделки, превежда документите и се уверява, че клиентът е наясно със съдържанието.

Придружаване – преводачът придружава един или повече клиенти по време на пътувания, преговори, срещи, туристически обиколки, настаняване и др. В различните ситуации придружаването може да включва всеки един от видове устен превод – консекутив, симултанен, превод на ухо, превод пред нотариу

2. Писмени преводи
Преводи на бизнес кореспондеция, търговски договори и корпоративни документи от лицензирани преводачи.

3. Легализация на документи

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!