ТРЗ услуги (труд и работна заплата)

„От този вид услуги се нуждаят най-често няколко категории лица, без значение дали имат регистрация по ДДС или не, а именно:

Лица, регистрирани като свободни професии, които имат издаден БУЛСТАТ и които имат право да издават фактури;
Лица, които получават доходи от наеми или имат доходи от граждански договори
Рентиери- собственици на недвижими имоти, от които получават наеми
Други лица, за които този вид услуги са атрактивни и необходими.“

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
  изготвяне на служебни бележки /ЗОДФЛ,ЗСП/;
  Изготвяне на справка – декларация за Бюро по труда
  Изготвяне на платежни към бюджета, платежни за ДОО, ЗОВ, ДОД и ДЗПО, нетни суми по заплати -изготвяне на ведомости и фишове за заплати
 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж
  Подаване на изискуема по закон информация;
  Следене на използван и полагаем платен годишен отпуск
  Интернет банкиране;

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!