Услуги за чужденци в България

„ИНФИНИТАКС ОФИС“ ООД може да съдейства на чужди граждани, фирми или организации в тяхното установяване, пребиваване или в начинанията им в Република България. Предлагаме юридически услуги и консултации по въпроси, свързани с правния режим на чужденците в България – техния статут, правата и задълженията им, както и оказваме съдействие при сключване на различни сделки, организация на дейността, помощ при получаване на различни документи от администрациятаи много други услуги

Можем да Ви консултираме и/или съдействаме в следните ситуации:

Учредяване на фирми
Счетоводство
Управител на фирма
Регистрация по ДДС
Представителство на чуждестранни дружества пред българските местни и държавни власти
Регистрация на клонове, търговски представителства и дъщерни дружества.
Създаване на договори, фактури и всички други документи
Изготвяне на пълномощни и други документи със заверка от нотариус
  Консултация при кандидатстване за българска виза;
Превод и легализация на документи;
Съдействие за временен или постоянен адрес на вашата фирма.
Съдействие за издаване на всички документи за вашия нов или вече съществуващ бизнес.
Съдействие за издаване на документи за пребиваване на граждани от ЕС и трети страни (разрешения и удостоверения за постоянно, продължително и дългосрочно пребиваване);
Застраховки
Регистрация на автомобил
Съдействие при търсене на офиси, бизнес помещения или жилища, под наем или закупуване.
Организация на срещи с участието на преводач
Продажба на фирма / Купуване на фирма
Смяна на управител или добавяне
Промяна на адрес на фирма
Промяна на името или дейността на фирма
Обявяване на ГФО
Консултация с адвокат или наемане на адвокат
Лицензи и разрешителни на фирма.
Издаване на разрешително за работа;
Регистрация в НАП;
  Наем или покупка на недвижим имот;
  Медицински и други застраховки;
Съдействие при откриване на банкова сметка
Съдействие за създаване на фирмен печат
Откриване на партиди за ток, вода и др
Съдействие при подаване и получаване на документи пред българските институции.
Други

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!