Юридически лица

Какво вкючват нашите услуги?

 1. Стартиране на бизнес -регистрация на фирма и фирмен адрес
 2. Фирмени промени
 3. Счетоводни услуги
 4. Данъчна защита
 5. ТРЗ услуги и организация на труда
 6. Застрахователни услуги
 7. Преводачески услуги
 8. Правно обслужване и консултации
 9. Консултантски услуги и съвети
 10. Информационни услуги- предоставяне на актуална икономическа, данъчна, тридово-правна информация за пазарите в България.
 11. Маркетингово проучване на вътрешния и международния пазар
 12. Интернет проучвания – за най-добър продукт, най-добри компании и др.
 13. Съхраняване на стоки: наемане на склад (складови и логистични услуги)
 14. България е политически и икономически стабилна държава. Инвестиционите и валутни рискове са ниски
 15. Съдействие при покупка и регистрация на автомобил
 16. Съдействие за технически преглед на МПС (автомобили)
 17. Съдействие за автомобил под наем
 18. Съдействие при плащане на данъци и такси
 19. Съдействие при откриване на фирмена банкова сметка в България
 20. Представителство пред институции и организации (държавни и местни органи)
 21. Митнически услуги
 22. Административни услуги: виртуален офис и виртуален офис асистент
 23. Споделен офис
 24. Организация на събития- конференции, семинари, работни срещи, кръгли маси
 25. Правене на фактури
 26. Съдействие при подготовка на документи и водене на процедури по лицензиране, разрешителни режими, и други пред различни държавни и общински институции
 27. Въвеждане на данни: въвеждане,редактиране и актуализиране на база данни
 28. Помощ при търсене на пазари, партньори, специализирано оборудване, машини и съоръжения
 29. Разработване на бизнес планове
 30. Информация за фирми, асоциации, организации, търговски изложения и панаири в България и чужбина
 31. Съдействие за установяване на контакти с български партньори
 32. Съдействие за установяване на контакти с чуждестранни партньори
 33. Съдействие за публикуване на обяви за работа
 34. Съдействие за изготвяне на документи за пред банки за кандидатстване за кредити и програми за финансиране
 35. Съдействие за внасяне на преписки в държавните администрации и получаване на удостоверения и изходяща кореспонденция от тях за търговски и други
 36. Съдействие за установяване на контакти, връзки и сътрудничеството между местни и чуждестранни фирми
 37. Разработване на документации и други по ЗОП
 38. Други бизнес услуги за решаване на конкретни фирмени проблеми
 39. Бизнес посредничество
 40. Поддръжка на архив

Можете да направите Вашето запитване за предлагани от нас услуги като попълните нашия онлай формуляр за запитвания. Също така можете да получите актуална информация.

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!