Автор: Infinitax Office

5. Трябва ли собственикът да живее или пребивава в България?

Не е задължително чуждият гражданин да живее или пребивава в България. Присъствието в страната в момента на регистрация на фирмата обаче е препоръчително, тъй като процедурата е по-лесна. Това е така поради факта, че най-често чуждият гражданин се явява и управител на фирмата, а като такъв, той трябва да заяви съгласието си да изпълнява тази дейност…

4. Какво е необходимо за регистрация на фирма от чуждестранно юридическо лице, от Европейският съюз?

При регистрация на фирма от юридическо лице или юридически лица е необходимо: актуално състояниеот съответният търговски регистър на страната, за чуждестранните фирми, коитоще имат дял в българската фирма; решение насъдружниците или акционерите на чуждестранните фирми, че ще откриват дружествов България, за което е упълномощено определено лице. Описват се подробноправата на упълномощеното лице – да регистрира…