Автор: itsveji

3. Гражданин съм на държава извън Европейския съюз. Какво е необходимо, за да регистрирам фирма в България?

При регистрация на фирма от физическото лице от страна извън европейския съюз е достатъчно то да носи със себе си паспорт или лична карта. Данните от нея се записват в документите за регистрацията на фирмата. Документите се изготвят на български и се извършва превод на съответния майчин език на чуждестранните лица или на друг език, който…

2. Гражданин съм на държава от Европейския съюз. Какво е необходимо , за да регистрирам фирма в България?

При регистрация на фирма от физическото лице е достатъчно то да носи със себе си лична карта. Данните от нея се записват в документите за регистрацията на фирмата. Документите се изготвят на български и се извършва превод на съответния майчин език на чуждестранните лица (в случаите когато лицето учредител не владее български език ).  Целта е да…

1. Какво трябва да знам и да направя, за да регистрирам фирма в България?

Решението за стартиране на нов бизнес е изключително деликатно и трябва да се подсигури със сериозно планиране и анализиране. Първата бюрократична процедура, с която неминуемо се сблъсква всеки предприемач, е регистрирането на фирма.

Данъчен календар

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. ЗКПО Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено. ЗСВОТС Подаване на Интрастат -декларации…