On-line услуги

Чрез услугата On-line счетоводството ние ще подадем от Ваше име следните документи:

· Подаване на документи към НАП, НОИ И НСИ;

· Подаване на справки-декларации по ЗДДС, годишни данъчни декларации . на юридически или физически лица;

· Обявяване на годишни отчети в Търговския регистър към Агенцията по вписвания;

· Издаване на фактури и платежни нареждания – от Ваше име;

· Получаване на електронни фактури от Ваши контрагенти на нашия имейл;

· Електронно банкиране от Ваше име;

· На имейла си ще получавате регулярна информация, относно справки, срокове и новости, касаещи текущата Ви работа.

ЦЕНИТЕ ЗА ON-LINE СЧЕТОВОДСТВО СА ПО ДОГОВАРЯНЕ

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!