On-line услуги

Чрез услугата On-line счетоводството ние ще подадем от Ваше име следните документи: · Подаване на документи към НАП, НОИ И НСИ; · Подаване на справки-декларации по ЗДДС, годишни данъчни декларации . на юридически или физически лица; · Обявяване на годишни отчети в Търговския регистър към Агенцията по вписвания; · Издаване на фактури и платежни нареждания … Продължете с четенето на On-line услуги