Online Счетоводство

Географското местоположение на вашата фирма не е пречка за нас. Благодарение на съвременните информационни технологии, „ИНФИНИТАКС ОФИС“ ООД предлага услугата On-line счетоводно обслужване. Тази услуга спестява време, средства и повишава ефективността на работа, без значение от местоположението на клиента. Всички видове документи могат да бъдат сканирани и да се превърнат в електронни файлове за обработка и лесно архивиране.Връзката ни с клиентите, избрали този начин на работа, се осъществява изцяло по електронен път, чрез електронните пощи на компаниите.

Какво е online счетоводство?

Това е начин на комуникация на счетоводна кантора с клиентите, както и с държавната администрация почти изцяло по електронен път. Ние разполагаме с цифрови сертификати за универсален електронен подпис, с които подаваме всички необходими справки, формуляри, декларации към НАП, НОИ, НСИ, Инспекция по труда, Търговски регистър и др. Нашите клиенти нямат задължение да посещават офиса ни, за да подписват, подпечатват или да взимат документи, които да представят пред съответните учреждения. На фирмения електронен адрес всички клиенти могат да подават искания за издаване на всякакви документи, както и справки относно състоянието на фирмата, персонала и много други.

Какво трябва да направите?

Услугата On-line счетоводство Ви дава възможност за предоставяне на онлайн документация – изисква сканиране или копирате на Вашите документи и тяхното изпращане на нашата електронна поща и да заявите желание да работите с електрония подпис на ИНФИНИТАКС ОФИС . Ние ще Ви спестим разходи, време , административен труд и пари. Ще Ви спестим разходи, време, административна дейност, идване на Ваш служител или куриер до нашия офис, подписване на документи и тяхното предоставяне пред Необходимите институции.

Чрез услугата On-line счетоводството ние ще подадем от Ваше име следните документи:

· Подаване на документи към НАП, НОИ И НСИ;

· Подаване на справки-декларации по ЗДДС, годишни данъчни декларации . на юридически или физически лица;

· Обявяване на годишни отчети в Търговския регистър към Агенцията по вписвания;

· Издаване на фактури и платежни нареждания – от Ваше име;

· Получаване на електронни фактури от Ваши контрагенти на нашия имейл;

· Електронно банкиране от Ваше име;

· На имейла си ще получавате регулярна информация, относно справки, срокове и новости, касаещи текущата Ви работа.

ЦЕНИТЕ ЗА ON-LINE СЧЕТОВОДСТВО СА ПО ДОГОВАРЯНЕ

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!